Khách Sạn Điện lực

Địa chỉ: Khu I, Phường Vạn Sơn, Quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng

Điện thoại: Mr Hùng: 0904951506 - Hotline: 0914464389

Fax: 0225.3861.324

Email: khachsandienlucdoson@gmail.com